Starożytność, chociaż bardzo odległa, wpłynęła na to, jak wygląda współczesny świat. W starożytnej Grecji narodziła się demokracja. Dowiedz się, co zawdzięczamy starożytnym Grekom i Rzymianom.

Rzymska dominacja nad Europą, Afryką Północną i Bliskim Wschodem odcisnęła swoje piętno na tych obszarach. Wpływy kultury rzymskiej są znane i dobrze zbadane. Warto jednak wiedzieć, co zawdzięczamy starożytnym Grekom i co zawdzięczali im Rzymianie.

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom i Rzymianom?

Znana wszystkim tradycja igrzysk olimpijskich wywodzi się właśnie z czasów starożytnych. Pierwsze igrzyska odbyły się w 776 r. p.n.e. Sport to jednak nie wszystko, co pozostawili po sobie starożytni. Mieli oni ogromny wkład w dyskurs filozoficzny oraz rozwój tragedii i komedii. Język grecki przeniknął do wielu różnych kultur.

Tak więc co zawdzięczamy starożytnym Grekom? Oprócz filozofii jest to przede wszystkim demokracja. Znany dzisiaj ustrój polityczny, który wprowadzono właśnie w starożytnych Atenach. Chociaż jego forma była inna niż dziś, ogólne zasady były te same. To właśnie one pozwoliły przetrwać Grecji tak długi i tak prężnie się rozwijać. 

Filozofia, teatr i demokracja ateńska

Do najbardziej znanych filozofów greckich można zaliczyć takie osoby jak Sokrates, Platon i Arystoteles. Największy rozkwit greckiej myśli filozoficznej miał miejsce w VI wieku p.n.e. Dorobek starożytnych filozofów wywierał wrażenie i wpływ na myślicielach z późniejszych epok – włącznie ze współczesnymi. To właśnie wówczas wymyślono, że cnota może prowadzić do szlachetności.

Znacznie rozwinęło się też malarstwo, a joński i koryncki styl architektoniczny inspirowały wielu znanych architektów. Duży wpływ na późniejszy sposób projektowania budynków miał także porządek dorycki. Grecy stworzyli wiele wspaniałych dzieł w każdej dziedzinie sztuki.

Styl koryncki, joński i dorycki w architekturze

Wiedząc o tym, co zawdzięczamy starożytnym Grekom, warto przyjrzeć się temu, jak ich myśl wpłynęła na architekturę. Chociaż dzisiaj wykorzystuje się już zupełnie inne materiały i technologie, wiele obiektów nawiązuje do stylu jońskiego lub porządku korynckiego. Dotyczy to przede wszystkim kolumn, które każdemu kojarzą się właśnie ze starożytnością.

Najpiękniejsze rzeźby w świątyniach greckich

Czasy starożytne to nie tylko pragmatyczne zdobycze, takie jak twierdzenie Pitagorasa czy prace Heraklita z Efezu. To także sztuka i kultura, z których cywilizacja grecka była znana w całym świecie. Grecy dbali o najwyższe dobro, jakim była ich społeczność, ale nie zapominali także o pokarmie duchowym. Najpiękniejsze rzeźby przedstawiały przede wszystkim sceny religijne.

Kolebką jakich dziedzin była Grecja?

W czasach starożytnych wpływ Grecji na inne cywilizacje był ogromny. Był to lud, który słynął ze swoich morskich podróży, handlu, świetnie rozwiniętej gospodarki i znamienitych myślicieli. Warto wiedzieć,  co zawdzięczamy starożytnym Grekom w wielu różnych dziedzinach. Ich zgromadzenie ludowe było pierwszą formą parlamentaryzmu, która później tak dobrze przyjęła się w demokracjach liberalnych.

Starożytni Grecy do dziś mają ogromny wpływ na literaturę. Przez swój dorobek, wyrażony chociażby w dziełach Arystotelesa, kształtują nowych twórców, a opracowane przez nich teoretyczne podstawy są aktualne do dziś. Chociaż Grecy nie stworzyli najpotężniejszego imperium na świecie, ich soft power był ogromny – wpływ tego możemy odczuwać do dzisiaj.

Wpływ kultury greckiej na współczesną cywilizację

Dorobek starożytnych myślicieli doprowadził do powstania wielu współczesnych nurtów myślowych. Mimo to największym dorobkiem, z którego korzysta dzisiaj ogromna część świata, jest demokracja. Ten system rządów znacznie się zmienił na przestrzeni tysięcy lat, ale jego główne założenia pozostają takie same. Władza w pośredni lub bezpośredni sposób należy do ludzi, którzy są obywatelami danego państwa. Samostanowienie jest jednym z fundamentalnych praw, którego przestrzegają wszystkie państwa na świecie.

Współczesne demokracje liberalne różnią się od swoich starożytnych odpowiedników w znacznym stopniu, ale to właśnie myśli antycznych Greków były ogromną inspiracją. Wpływu starożytnych na współczesną cywilizację nie sposób przecenić. Ich sztuka wciąż inspiruje, a dokonania architektoniczne można podziwiać w wielu różnych miejscach. Zabytki starożytnych to przede wszystkim świątynie i teatry, które naprawdę warto odwiedzić.

Paulina (30)

Wierzę, że małe kroki mogą prowadzić do wielkich zmian. Przez ten blog, mam nadzieję zainspirować Cię do refleksji nad własnymi nawykami i pokazać, że ekologiczny styl życia jest możliwy dla każdego z nas. Razem możemy stworzyć przyszłość, w której ludzkość i natura
współistnieją w harmonii.